+86-757-8128-5193

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: + 86-757-8128-5193

Fax: + 86-757-8670-6759

Điện thoại di động: +8617722751536

Email:chinananomaterials@aliyun.com

Tin tức

Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phương pháp tiếp hợp vô cơ

Vật liệu polyme được sử dụng rộng rãi, nhưng hầu như tất cả các vật liệu polymer dễ cháy, một phần của việc đốt vật liệu polyme sẽ sản sinh ra rất nhiều khí độc hại và khói, Hợp chất vô cơ gây hỏa hoạn kết quả nguy hiểm đã trở thành một mối quan tâm toàn cầu. Bổ sung các chất chống cháy hiệu quả, để các vật liệu polymer có khả năng chống cháy, tự dập tắt và khói, là công nghệ làm chậm cháy hiện nay theo phương pháp phổ biến hơn. Chất đại diện hầu hết các chất chống cháy của hợp chất kim loại vô cơ là aluminum hydroxide (ATH). Hợp chất vô cơ ATH bây giờ là một ví dụ của một số chất vô cơ hợp kim vô cơ làm chậm một số phương pháp điều trị.

Trên các hợp chất kim loại vô cơ Các chất chống cháy có các phương pháp sau:

(1), sửa đổi bề mặt: chất chống cháy không có vô cơ có độ phân cực mạnh mẽ và hydrophilicity, với khả năng tương thích phi cực vật liệu là kém, giao diện là khó khăn để tạo thành một sự kết hợp tốt và liên kết. Để cải thiện độ bám dính và ái lực giao diện giữa ATH và polymer, Hợp chất vô cơ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xử lý chất làm chậm lửa ATH bằng chất kết dính. Các đại lý ghép nối thông dụng là silan và titanat. Hoạt tính bề mặt của ATH được xử lý được cải thiện, ái lực với nhựa được tăng lên, tính chất vật lý và cơ học của sản phẩm được cải thiện, độ mềm dẻo của nhựa được gia tăng, tỷ lệ hấp thụ độ ẩm của bề mặt ATH giảm, và Các sản phẩm chống cháy Nhiều thuộc tính điện, hiệu ứng chậm cháy từ mức V-1 đến mức V-0.

(2), siêu mịn: ATH siêu mỏng, nano - là hướng nghiên cứu chính và phát triển. Việc bổ sung ATH sẽ làm giảm tính chất cơ học của vật liệu, hợp chất vô cơ nhưng bằng vi-ATH và sau đó điền vào, nhưng sẽ chơi một hiệu ứng tăng cường hạt dẻo tăng cường, đặc biệt là vật liệu nano. Ngọn lửa chậm vai trò được chơi bởi các phản ứng hóa học, cùng một lượng chất làm chậm cháy, hợp chất vô cơ kích thước hạt nhỏ hơn, càng lớn diện tích bề mặt, tốt hơn các chất chống cháy hiệu quả.

(3), xử lý liên kết đại phân tử: việc sử dụng phương pháp liên kết đại phân tử để xử lý tốt hơn so với chất dẫn xuất aluminate coupling. Sự căng thẳng bề mặt của ATH đã được sửa đổi rõ ràng là giảm, góc tiếp xúc với chất lỏng không phân cực là nhỏ, và góc tiếp xúc với chất lỏng cực dương rõ ràng tăng lên, có thể cải thiện tính chất cơ lý của polymer sau khi đổ.


Trang chủ | Về chúng tôi | Sản phẩm | Tin tức | Triển lãm | Liên hệ với chúng tôi | Thông tin phản hồi | Điện thoại di động | XML | Chính trang

TEL: +86-757-8128-5193  E-mail: chinananomaterials@aliyun.com

Công ty TNHH công nghệ ETEB quảng Đông Nam Hải